Bonitace

Výňatek ze ZÁPISNÍHO ŘÁDU KLUBU :

IV. Podmínky pro zařazení do chovu

1. Pro zařazení do chovu se vyžaduje splnění těchto podmínek:

    - PP vystavený plemennou knihou uznanou FCI,

    - dosažení věku 15 měsíců u psů i fen,

    - absolvování výstavy se zadáváním titulu CAC (klubová, speciální, národní, mezinárodní) ve třídě mladých, mezitřídě nebo otevřené, s hodnocením minimálně „velmi dobrý"

    - úspěšné absolvování bonitace a získání bonitačního kódu, opravňujícího k zařazení do chovu

2. Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamená bezprostředně po bonitaci poradce chovu nebo předseda bonitační komise, určený výborem Klubu. Zápis do rejstříku chovných jedinců, včetně záznamu registrace do PP, provádí plemenná kniha ČMKU, které majitel předá PP i s přílohou u psů bezprostředně po bonitaci, u fen při zápisu prvního vrhu.

3. Do chovu nejsou připuštěni:

    - jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje

    - psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující

    - jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu

    - z chovu jsou vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.

4. Majitel nebo držitel psa nebo feny, požadující zařazení jedince do chovu, musí při splnění podmínek pro zařazení do chovu v odůvodněných případech zajistit nezbytná veterinární vyšetření, dle požadavku orgánů Klubu, která potvrdí či vyvrátí existenci dědičných vad nebo zákrok provedený k jejich zakrytí, pokud by tím došlo k ovlivnění zařazení jedince do chovu.

5. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) po dosažení věku minimálně 15 měsíců a naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit chovatelská rada za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem.

 

Výsledky bonitací v r. 2017

Celý článek

 

Výsledky bonitací v r. 2016

Celý článek

Výsledky bonitací v r. 2015

Celý článek

Výsledky bonitací v r. 2014

Celý článek

Výsledky bonitací v r. 2013

Celý článek

Výsledky bonitací v r. 2012

Celý článek

Klíč k bonitačnímu kódu AKE

200306030855 Kelpie_tn

pdfBONITAČNÍ KARTA AKE 2008.pdf - stará verze bonitační karty

pdfBONITACNI_KARTA_AKE 2012.pdf - bonitační karta platná od r. 2012

pdfBONITACNI_KARTA_AKE 2015.pdf - bonitační karta platné od r. 2015


Klíč k bonitačnímu kódu WCP

Velskorgi 07a_kopiepdfBONITAČNÍ KARTA WCP 2008.pdf - stará verze bonitační karty

pdfBONITAČNÍ_KARTA_WCP 2012.pdf - bonitační karta platná od r. 2012

pdfBONITAČNÍ_KARTA_WCP 2015.pdf - bonitační karta platná od r. 2015

Klíč k bonitačnímu kódu WCC

Bedwyr Lucky Veles kopiepdfBONITAČNÍ KARTA WCC 2008.pdf - stará verze bonitační karty

pdfBONITACNI_KARTA_WCC 2012.pdf - bonitační karta platná od r. 2012

pdfBONITACNI_KARTA_WCC 2015.pdf - bonitační karta platná od r. 2015