CORGI Klub

ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU 1.4.2017

 

ČLENSKÁ SCHŮZE klubu se uskuteční v sobotu 1. DUBNA 2017 od 10.00 hod. v Jizbici pod Blaníkem.

Všechny členy a příznivce našeho Klubu srdečně zveme. 

Místo konání: Rekreační středisko Jizbice pod Blaníkem, 257 65 Čechtice - http://www.hotel-jizbice.cz/

Doprava - cesta z dálnice D1:

- z D1 sjezd 66 na Loket – vlevo po silnici II třídy 150 – obec Loket, pokračovat cca 8 km po silnici 150 přes Alberovice, Křivosoudov, Čechtice

– v Čechticích vjíždíte vlevo na silnici II třídy 112, po 0.2 km opět vjíždíte na silnici II třídy 150 mírně vpravo, po 2.5 km vjíždíte vpravo na silnici III třídy 01820, pokračujte 1.7 km - cíl: Jizbice - rekreační středisko

Jizbice

 Program jednání členské schůze :

1. Úvodní slovo

2. Volba mandátovém komise 

3. Hlasování o programu schůze

4. Informace o aktivitách klubu v r. 2016 a akcích připravovaných v r. 2017 M. Fuglevičová

5. Zpráva správce plemenné knihy J. Kubištová

6. Zpráva pokladníka klubu Ing. Arch. B. Cejnarová

7. Zpráva hospodářky klubu V. Beyerová

8. Zpráva revizní komise J.Tancer

9. Informace o nových webových stránkách klubu

10. Informace o zřízení nového bankovního účtu klubu

11. Návrhy paní Venduly Bauerové na úpravu/doplnění webu klubu

12. Návrh pana Ing. Jana Maryšky na změnu ve volebním řádu

13. Návrh paní Jitky Kubištové na změnu podmínek získání titulu Klubový šampion práce

14. Návrh paní Marty Fuglevičové na potvrzení členství jiným způsobem, než dosavadními kartičkami (za účelem možnosti slevy v gen.laboratořích apod.)

15. Přestávka – oběd

16. Předání diplomů Klubový šampion krásy a Klubový šampion práce

17. Diskuze

18. Usnesení – závěr

19. Bonitace

 

1.       Úvodní slovo

2.       Volba mandátovém komise

3.       Hlasování o programu schůze

4.       Informace o aktivitách klubu v r. 2016 a akcích připravovaných v r. 2017 M. Fuglevičová

5.       Zpráva správce plemenné knihy J. Kubištová

6.       Zpráva pokladníka klubu Ing. Arch. B. Cejnarová

7.       Zpráva hospodářky klubu V. Beyerová

8.       Zpráva revizní komise J.Tancer

9.       Informace o nových webových stránkách klubu

10.   Informace o zřízení nového bankovního účtu klubu

11.   Návrhy paní Venduly Bauerové na úpravu/doplnění webu klubu

12.   Návrh pana Ing. Jana Maryšky na změnu ve volebním řádu

13.   Návrh paní Jitky Kubištové na změnu podmínek získání titulu Klubový šampion práce

14.   Návrh paní Marty Fuglevičové na potvrzení členství jiným způsobem, než dosavadními kartičkami (za účelem možnosti slevy v gen.laboratořích apod.)

15.   Přestávka – oběd

16.   Předání diplomů Klubový šampion krásy a Klubový šampion práce

17.   Diskuze

18.   Usnesení – závěr

19.   Bonitace