Klubové a speciální

KLUBOVÁ VÝSTAVA - CLUB SHOW - Slavkov u Brna - 23. 8. 2014

DSC 0661Samostatná klubová výstava se uskutečnila v sobotu 23. srpna 2014 v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Povýstavní setkání se tentokrát konalo večer po výstavě.

Kompletní výsledky z výstavy i s posudky v angličtině naleznete ve Zpravodaji 2/2014 - pdfZpravodaj 2014_2 komplet final_kopie.pdf


Obsáhlou fotogalerii naleznete na tomto webu ZDE

Pozvání přijali dva významní zahraniční chovatelé a rozhodčí :

paní Anne Indergaard z Norska (chovatelské stanice ANNWN) - posuzovala welsh corgi Pembroke a kelpie

a

pan Peter Clifton z Velké Británie (chovatelská stanice JOSETER) - posuzoval welsh corgi Cardigan.

Peter CliftonPeter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PŘEDSTAVENÍ PETERA CLIFTONA / PRESENTATION OF PETER CLIFTON :

Peter Clifton(GB) - Joseter

1959500 4045985925348_373582866_nPoprvé jsem se seznámil s welsh corgi Cardigan, když moji rodiče získali našeho prvního cardigana od Charlese a Very Lister - Kaye. Po ukončení školy jsem odešel z domova do Bedlingtonu, kde jsem pracoval v ch. st. německých ovčáků a později ch. st. pudlů, než jsem po návratu domů začal se svým podnikáním. Mým prvním šampionem se na začátku šedesátých let stal červený cardigan Wildfowl of Willowbeach. Prvním šampionem z mé chovatelské stanice Joseter se na začátku sedmdesátých let stal Joseter Mudwin a všichni cardigani z ch.st. Joseter mají původ v tomto skělém psu. Mé odchovy získaly BOB na Crufts při mnoha příležitostech, stejně tak jako se zapsaly na speciálních výstavách britské asociace welsh corgi, které jsou s jinými výstavami nesrovnatelné. Také jsem předvedl na Americké národní speciální výstavě šampiona Kennebec Patsy Cline. Plemeno welsh corgi jsem posuzoval mnohokrát včetně Crufts (dvakrát) a speciální výstavy britské asociace welsh corgi společně s mnoha dalšími událostmi v zámoří včetně Americké národní speciální výstavy po dobu třech dní. Joseter je jedna z nejstarších a nejsilnějších chovatelských linií na světě, jejíž úspěchy jsou zaznamenané v chovatelských archívech. Přeji si, aby mí současní i budoucí cardigani byli stále posuzováni jako kvalitní zástupci plemene.


10251940 10200785208711120_785267019371247648_nCame into Cardigans in 1952, when my parents got our first Cardigan from Charles and Vera Lister- Kaye. On leaving school I left home to work in Bedlinton and G.S.D kennels and then moved onto Poodle Kennels, before returning home to start my own bussinss. Made up my first Champion in the early 60's with the red and white Ch Wildfowl of Willowbeach. My first Joseter champion came in the early 70s with Ch Joseter Mudwin, and all Joseter Cardigans still today go back to this great dog. The kennels won Best of Breed at Crufts on many occasions and the kennels record record at the Cardigan Welsh Corgi Association specially shows equal to none. I also handled to Best in Show at the American Cardigan National Ch Kennebec Patsy Cline

Have judged the breed many times including Crufts (Twice) and C.W.C.A specially along with many appointments overseas that includes the American Cardigan National Specially over three days.

Joseter's one of the worlds oldest and strongest breeding lines, and much as been written in the breeds achives on its achievements. I still wish to be judged on the quality of my present dogs and those of tomorrow.

 


PŘEDSTAVENÍ ANNE INDERGAARD / PRESENTATION OF ANNE INDERGAARD :

Anne IndergaardAnne Indergaard (NOR) – Annwn

Narodila jsem se na tradiční ovčí farmě na západním pobřeží Norska a vyrůstala s Norským buhundem, mým stálým společníkem a přítelem. Později, když jsme se odstěhovali do města, jsem nikdy nepřestala žadonit o psa a když mi bylo 15 let, dostala jsem svého prvního německého ovčáka.

První corgi, který se připojil k naší rodině na začátku 70. let, byla trikolorní fenka z chovu Kydor. Název Annwn byl zapsán v roce 1980 a po špatném začátku, kdy jsem přišla o dva své první vrhy, jsem měla průměrně jeden vrh ročně v průměru s jedním šampionem ve vrhu. Samozřejmě některé vrhy byly lepší než ostatní a narodilo se i několik, které vypadaly lépe na papíře než ve skutečnosti. Nikdy jsem si neponechala mnoho psů, momentálně s námi sdílí domov jeden pembroke, přestože spoluvlastním 6 psů tohoto plemene, kteří žijí s přáteli jako hýčkaní mazlíčci.

Samotné vystavování vlastních psů pro mě nebylo plně uspokojující, tak jsem se rychle zapojila do chodu výstav a toto mě opět vedlo k četným klubovým chovatelským výborům, včetně 8 let na představenstvu. Nyní jsem tajemnicí výboru pro standard plemene a výstavní jednatelka naší místní výstavy.

Posuzování se zdálo dalším přirozeným krokem po letech nadšení a práce se psy. Poprvé jsem byla kompetentní zadávat titul CC v roce 1994 a nyní mohu udělovat CC 114 plemenům. Toto mě přivedlo do mnoha zemí v Evropě včetně Anglie, do Austrálie a Spojených států. Měla jsem tu čest prohlédnout mnoho impozantních psů a získat mnoho přátel během cest. Jsem nekonečně vděčná tomuto úchvatnému plemenu a fascinující zálibě za vše, co mi dali.

 

947330 468705749879033_474492141_n

I was born on a traditional sheep farm on the west coast of Norway with a Norwegian buhund as my constant companion and friend. Later, when we moved into town, I never stopped nagging about a dog, so when I was 15, I got my first German shepherd.

The first corgi joined the family in the early 70's, a tri bitch of mainly Kydor breeding. My prefix Annwnn was registered in 1980 and after a bad start where I lost my two first litters, I have had an average of one litter a year, with an average of one champion pr litter. Of course some litters were better than others and we made up several, while others looked better on paper than in real life. I have never kept many dogs, at the moment only one corgi share our home, while I own or coown 6 who live with friends as pampered pets.

Showing my own dogs was not enough, so I quickly became involved in the running of shows and this again lead me to several Kennel Club committees, including 8 years on the Board of Directors. Now I am secretary of the Standard committee and show secretary for our local show.

Judging seemed to be the natural step after years of involvement with dogs. I was first qualified in 1994 and can now give ccs in 114 breeds. This has lead me to most countries in Europe, including England, plus Australia and USA, I have had the privilege to go over many impressive dogs and gained many friends along the way. I am eternally grateful to this wonderful breed and fascinating hobby for all they have given me.