Standard WELSH CORGI CARDIGAN platný od 7. 2. 2017

Odkaz na standard na stránkách ČMKU - Z D E

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

FCI-Standard č. 38 / 07.02.2017

Překlad: Ing. Hana Petrusová

VELŠKORGI CARDIGAN

(Welsh Corgi Cardigan)

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 30.10.2016

KLASIFIKACE FCI: Skupina 1 Ovčáci a pastevečtí psi (kromě švýcarských salašnických psů).

Sekce 1 Ovčáci.

Bez zkoušky z výkonu.

CELKOVÝ VZHLED: Statný, houževnatý, pohyblivý, schopný vytrvalosti. Délka v dobrém poměru k výšce. Ocas podobný liščímu ohonu, nasazený v prodloužení horní linie těla.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka čenichové partie v poměru k délce mozkovny 3 : 5.

POVAHA/TEMPERAMENT: Pozorný, čilý a inteligentní. Vyrovnaný, ani bázlivý ani agresivní.

HLAVA : Hlava tvarem a vzhledem podobná liščí.

MOZKOVNA:

Lebka: Široká a plochá mezi ušima; zužuje se k očím, nad kterými je mírně klenutá.

Stop: Středně patrný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: Černá, mírně vyčnívající.

Tlama: Postupně se zužuje k nosní houbě, v žádném případě není tupě zakončená.

Čelisti/Zuby: Zuby silné s nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní a jsou kolmo posazené v čelistech. Spodní čelist suchá, silná, ale ne příliš nápadná.

Oči: Středně velké, jasné, s přátelským, bystrým, ale ostražitým výrazem. Poměrně daleko od sebe posazené, s výraznými koutky. Přednostně tmavé nebo v souladu s barvou srsti, víčka tmavě lemovaná. Jedno nebo obě oči světle modré, modré nebo modře skvrnité jsou přípustné pouze u zbarvení blue-merle.

Uši: Vztyčené, poměrně velké v poměru k velikosti psa. Špičky mírně zaoblené, u kořene uši středně široké a asi 8 cm od sebe vzdálené. Nesené tak, že jejich špičky leží vně pomyslných linií vedených od vrcholu nosní houby a procházejících středem očí. Nasazené poměrně vzadu, takže mohou být ploše položené podél šíje.

KRK: Svalnatý, dobře vyvinutý, ve správných proporcích k tělu, hladce přecházející do šikmých plecí.

TRUP: Poměrně dlouhý a silný.

Horní linie: Vodorovná.

Bedra: Dobře patrný pas.

Hrudník: Poměrně široký s vyčnívající prsní kostí. Hluboký. Dobře klenutá žebra.

OCAS: Podobný liščímu ocasu, nasazený v prodloužení horní linie těla, středně dlouhý (dotýká se nebo se téměř dotýká země). V postoji nízko nesený, v pohybu může být nesený nad úrovní trupu, ale ne stočený nad hřbetem.

KONČETINY: Silné kosti. Končetiny krátké, ale tělo dostatečně vysoko nad zemí.

HRUDNÍ KONČETINY:

Lopatky: Dobře položené, s nadloktím svírají úhel asi 90°, svalnaté.

Lokty: Těsně přiléhající k trupu.

Předloktí: Mírně zakřivená podle zaoblení hrudního koše.

Přední tlapky: Okrouhlé, sevřené, poměrně velké s dobrými polštářky. Mírně vybočené.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový dojem: Silné, dobře zaúhlené a postavené, se svalnatými stehny a bérci. Až k tlapkám silná kostra. Končetiny krátké.

Nárty: V postoji při pohledu ze strany i zezadu kolmé.

Zadní tlapky: Okrouhlé, sevřené, poměrně velké s dobrými polštářky.

CHODY/POHYB: Pohyb volný a živý. Lokty uložené těsně u trupu, ani volné ani příliš těsně přiléhající. Aniž by se příliš zvedaly, mají hrudní končetiny dobré vykročení v souladu s rázným posunem pánevních končetin.

OSRSTĚNÍ:

Srst: Krátká nebo středně dlouhá, pevná. Odolná vůči rozmarům počasí, s dobrou podsadou. Přednostně rovná.

Barva: Přípustná zbarvení jsou: blue-merle, žíhaná, červená, sobolí, trikolorní se žíhanými znaky a trikolorní s červenými znaky. Všechna výše uvedená zbarvení s typickými bílými znaky na hlavě, krku, hrudi, spodní části těla, končetinách, tlapkách a špičce ocasu nebo bez nich. Bílá nesmí převládat na trupu nebo hlavě, kde nikdy nemá být okolo očí. Nosní houba a okraje očních víček musejí být černé. Játrové a dilutované zbarvení jsou krajně nežádoucí.

VÝŠKA / HMOTNOST:

Ideální výška v kohoutku: 30 cm.

Hmotnost: Odpovídající výšce, s hlavním důrazem na celkovou vyváženost psa.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

• Agresivita nebo přehnaná bázlivost.

• Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.

Pozn.:

• Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

• Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

 

 

FCI-Standard č. 38 / 07.02.2017

 

Překlad: Ing. Hana Petrusová                   

           

VELŠKORGI CARDIGAN
(Welsh Corgi Cardigan)

 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

 

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 30.10.2016

 

KLASIFIKACE FCI:                     Skupina 1 Ovčáci a pastevečtí psi (kromě švýcarských salašnických psů).

                                                           Sekce 1           Ovčáci.

                                                           Bez zkoušky z výkonu.

 

CELKOVÝ VZHLED: Statný, houževnatý, pohyblivý, schopný vytrvalosti. Délka v dobrém poměru k výšce. Ocas podobný liščímu ohonu, nasazený v prodloužení horní linie těla.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka čenichové partie v poměru k délce mozkovny 3 : 5.

 

POVAHA/TEMPERAMENT: Pozorný, čilý a inteligentní. Vyrovnaný, ani bázlivý ani agresivní.

 

HLAVA : Hlava tvarem a vzhledem podobná liščí.

 

MOZKOVNA:

Lebka: Široká a plochá mezi ušima; zužuje se k očím, nad kterými je mírně klenutá.

Stop: Středně patrný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST

Nosní houba: Černá, mírně vyčnívající.

Tlama: Postupně se zužuje k nosní houbě, v žádném případě není tupě zakončená.

Čelisti/Zuby: Zuby silné s nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní a jsou kolmo posazené v čelistech. Spodní čelist suchá, silná, ale ne příliš nápadná.

Oči: Středně velké, jasné, s přátelským, bystrým, ale ostražitým výrazem. Poměrně daleko od sebe posazené, s výraznými koutky. Přednostně tmavé nebo v souladu s barvou srsti, víčka tmavě lemovaná. Jedno nebo obě oči světle modré, modré nebo modře skvrnité jsou přípustné pouze u zbarvení blue-merle.

Uši: Vztyčené, poměrně velké v poměru k velikosti psa. Špičky mírně zaoblené, u kořene uši středně široké a asi 8 cm od sebe vzdálené. Nesené tak, že jejich špičky leží vně pomyslných linií vedených od vrcholu nosní houby a procházejících středem očí. Nasazené poměrně vzadu, takže mohou být ploše položené podél šíje.

 

KRK: Svalnatý, dobře vyvinutý, ve správných proporcích k tělu, hladce přecházející do šikmých plecí.

TRUP: Poměrně dlouhý a silný.

Horní linie: Vodorovná.

Bedra: Dobře patrný pas.

Hrudník: Poměrně široký s vyčnívající prsní kostí. Hluboký. Dobře klenutá žebra.

 

OCAS: Podobný liščímu ocasu, nasazený v prodloužení horní linie těla, středně dlouhý (dotýká se nebo se téměř dotýká země). V postoji nízko nesený, v pohybu může být nesený nad úrovní trupu, ale ne stočený nad hřbetem.

 

KONČETINY: Silné kosti. Končetiny krátké, ale tělo dostatečně vysoko nad zemí.

 

HRUDNÍ KONČETINY:

Lopatky: Dobře položené, s nadloktím svírají úhel asi 90°, svalnaté.

Lokty: Těsně přiléhající k trupu.

Předloktí: Mírně zakřivená podle zaoblení hrudního koše.

Přední tlapky: Okrouhlé, sevřené, poměrně velké s dobrými polštářky. Mírně vybočené.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový dojem: Silné, dobře zaúhlené a postavené, se svalnatými stehny a bérci. Až k tlapkám silná kostra. Končetiny krátké.

Nárty: V postoji při pohledu ze strany i zezadu kolmé.

Zadní tlapky: Okrouhlé, sevřené, poměrně velké s dobrými polštářky.

 

.CHODY/POHYB: Pohyb volný a živý. Lokty uložené těsně u trupu, ani volné ani příliš těsně přiléhající. Aniž by se příliš zvedaly, mají hrudní končetiny dobré vykročení v souladu s rázným posunem pánevních končetin.

 

OSRSTĚNÍ:

 

Srst: Krátká nebo středně dlouhá, pevná. Odolná vůči rozmarům počasí, s dobrou podsadou. Přednostně rovná.

Barva: Přípustná zbarvení jsou: blue-merle, žíhaná, červená, sobolí, trikolorní se žíhanými znaky a trikolorní s červenými znaky. Všechna výše uvedená zbarvení s typickými bílými znaky na hlavě, krku, hrudi, spodní části těla, končetinách, tlapkách a špičce ocasu nebo bez nich. Bílá nesmí převládat na trupu nebo hlavě, kde nikdy nemá být okolo očí. Nosní houba a okraje očních víček musejí být černé. Játrové a dilutované zbarvení jsou krajně nežádoucí.

 

VÝŠKA / HMOTNOST:

 

Ideální výška v kohoutku: 30 cm.

 

Hmotnost: Odpovídající výšce, s hlavním důrazem na celkovou vyváženost psa.

 

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

 

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

  • Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
  • Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.

 

 

Pozn.:

  • Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
  • Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.